Inte längre i arbetsmiljöbranschen

Som jag tidigare aviserat har det skett en del förändringar i mina bolagsengagemang.

Ej längre i styrelsen för BAAB

Jag börjar här bara kort att redovisa att jag lämnat mitt uppdrag som styrelseledamot i BAAB Bättre arbetsmiljö. Anledningen är att bolaget nyligen bytte ägare. De nya ägarna ville ha egna personer i styrelsen och jag tyckte inte heller det var någon idé att ha något fortsatt engagemang när jag inte har någon relation till de nya ägarna.

Min roll i BAAB

Min roll i BAAB har främst varit rådgivande när det kommer till implementering och uppbyggnad av det stora system som BAAB har för att hantera och bearbeta de kartläggningar man gör inom arbetsplats-miljöer. Jag har inte haft något eget ägande i bolaget.

Jag önskar BAAB, som också inom kort kommer byta namn, all lycka till framöver.