Sex månader med Räckesbutiken

Jag tänkte gå igenom vad som hänt med Räckesbutiken under de sex första månaderna av vår verksamhet. Det har varit ganska tvära kast men ändå fokuserat och målmedvetet.

Till att börja med får jag erkänna att Räckesbutiken som bolag är lite äldre än sex månader. De första månaderna var dock inte så aktiva från min sida så vi skippar helt enkelt dem.

Insikten om behovet av ordersystem

Det tog mig några månader, men sedan insåg jag att för att vi skulle kunna ta emot och hantera ett större antal ordrar krävdes att vi hade ett ordersystem som gjorde hela hanteringen enkel och med så mycket automatisering som möjligt. Mitt första stora arbete blev därmed att börja bygga på detta ordersystem.

Då webbsidan ligger på plattformen WordPress beslutade jag mig ganska snabbt för att det var där vi också skulle bygga ordersystemet. Mycket funktionalitet finns redan på plats och behöver endast anpassas för våra behov.

Idag hanterar ordersystemet hela orderflödet från beställningen av kund, genom tillverkning och beställningar hos externa leverantörer och fram till packning och frakt via Schenker.

Uträkningar i trappa

Nästa stora sak blev uträkningar för räcke i trappa. Vi mottog tidigt många förfrågningar på räcke även för trappa och bestämde att detta var ett område vi absolut behövde titta på. Det visade sig dock vara lite svårare än vad vi först trodde.

Resultatet idag är en funktion som absolut fungerar, men kan tyckas lite omständig så där kommer vi behöva arbeta mer.

Måttmallar

Innan ordersystemet var på plats behövde vi manuellt kunna ta fram underlag för tillverkning av varje order. Vi valde att använda oss av Google Docs och den funktion för ritningar som finns där. Varje order ritades upp efter kundens mått för att kunna få fram antal stolpar, längder på överliggare samt glasmått.

Vi insåg redan från början att detta inte var hållbart i längden och arbetade fram de måttmallar som idag är underlag för många av uträkningarna. De senaste tilläggen är uträkningarna för hörn som inte är 90 grader, vilket är vanligt på altanräcken.

Ändringar av produkterna

Av våra, i dagsläget, tre räckestyper är det rostfria räcket och det stolpfria räcket i princip färdigutvecklade i den mån att de fungerar bra som de är. Aluminiumräcket däremot är mer vår egen produkt och finns inte hos konkurrenterna. Det senaste halvåret har arbetet med att standardisera även detta räcke varit intensivt.

Vi började med att ändra infästningsmetod för ovanpåmontering genom att ta fram en fot. Den var rund och fungerade mycket bättre än tidigare monteringssätt. Dock tyckte vi att den inte passade till 100% när det kom till utseende. Därför bestämdes att en ny fyrkantig fot skulle tas fram.

I samband med detta, men även på grund av problem hos leverantörerna beslutade vi att den fyrkantiga foten skulle följas av ett fyrkantigt klämfäste.

Framtiden nästa

Mycket är på gång på Räckesbutiken och i räckesvärlden, i alla fall i vår räckesvärld. Jag vill inte avslöja för mycket kring detaljer då det fortfarande är tvära kast och prioriteringar som ideligen omvärderas. Men jag kan säga så mycket som att vi kommer börja titta på att bredda sortimentet inom den närmsta tiden.